2 visitatorer til Sundhed og Ældre, Næstved Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kan du varetage visitationsopgaver på sundheds- og ældreområder? Og vil du være med til at videreudvikle den helhedsorienterede rehabiliterende indsats i en af Sjællands førende kommuner? Så er det lige dig vi søger.

Center for Sundhed og Ældre, søger lige nu to visitatorer til at varetage anmodninger om personlig- eller praktisk hjælp, sygepleje, træning og ældre- eller plejeboliger. Har du overblik og dømmekraft samt gode samarbejds- og beslutningsevner og er du serviceminded, så er det lige dig vi søger til vores ledige stilling pr. 1.  januar 2024.

Om jobbet
I Center for Sundhed og Ældre tager vi afsæt i borgeren som samarbejdspartner og medskaber af det sammenhængende rehabiliterende forløb, allerede ved første møde med Næstved Kommune. 

Vi søger en visitator til Team Omsorg og Rehabilitering (TOR), til at varetage sagsbehandling og hos borgere med længerevarende forløb, i et team af 12 erfarne kollegaer.  Dit daglige arbejde består af udredning og visitering ift. Service- og Sundhedsloven, herunder rehabilitering, hjælpemidler, hjemmepleje, sygepleje, træning, boliger, nødkald, kørselsordninger og midlertidige pladser.

Vi søger en visitator med baggrund som sygeplejerske til Team Afklaring og Rehabilitering (TAR) til vores Callcenter/udskrivningsenhed, i et team af 6 erfarne kollegaer. Dit daglige arbejde består af udredning og vurdering af borgerens funktionsevne med henblik på, at visitere efter relevante paragraffer i Service- og Sundhedsloven og skabe sammenhæng, velkoordinerede forløb og kvalitet i sektorovergange. Herunder hverdagsrehabilitering, hjælpemidler, hjemmepleje, sygepleje, træning, boliger, nødkald, kørselsordninger og midlertidige pladser. Derudover telefonbetjening for centrets hovednummer - servicere og være i dialog med borgere, pårørende, eksterne samt interne samarbejdspartnere. 

Vi arbejder blandt andet med at udvikle

 • det velkoordinerende borgerforløb - med fokus på at skabe sammenhæng og kvalitet i indsatserne i et rehabiliterende perspektiv også ved inddragelse af velfærdsteknologiske løsninger
 • at borgeren, så vidt muligt, betjenes af 1 visitator
 • styrkelse af integration og koordinering af opgaver med fokus på det tværorganisatoriske og tværsektorielle samarbejde
 • det tværfaglige samarbejde og bred sagsbehandling med borgeren som samarbejdspartner 
 • virtuel fremskudt visitation i udskrivningsforløb med fokus på højnelse af det sammenhængende kvalitative borgerforløb, gennem direkte forventningsafstemning borger, pårørende, sygehus og kommune imellem

Om dig

 • Du har en sundhedsfaglig baggrund som fx sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut 
 • Du er grundlæggende positiv, og ser muligheder frem for begrænsninger 
 • Du leverer en helhedsorienteret indsats til borgerne
 • Du brænder for sundheds- og ældreområdet 
 • Du har stærke skriftlige, mundtlige og digitale kompetencer 
 • Du evner at arbejde struktureret
 • Du er i stand til at overskue helheder, også i komplekse situationer
 • Du har interesse og forståelse for at forvalte gældende lovgivning og politisk vedtaget serviceniveau
 • Du er af natur udviklingsorienteret og tænker grundlæggende rehabilitering 
 • Du er teamplayer og evner at samarbejde konstruktivt, tværfagligt, tværsektorielt og kan indgå professionelt i teamet, også når der er forskellige perspektiver på behov og løsninger

Vi tilbyder

 • et spændende og udfordrende job 
 • engagerede, kompetente og humoristiske kollegaer
 • et team i udvikling
 • et center i løbende udvikling af egen praksis
 • en ledelse, der arbejder målrettet og visionært

Du kommer til at referere til myndighedsleder for Team Omsorg og Rehabilitering eller myndighedsleder for Team Afklaring og Rehabilitering.
 
Du kan se information om Næstved Kommune på www.naestved.dk

Relevant uddannelsesbevis skal vedhæftes.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Tiltrædelse den 1.  februar 2024. 

Arbejdstid pr. uge 37 timer.

Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte Myndighedsleder for TOR, Maria Dideriksen på telefon 3068 7695 eller Myndighedsleder for TAR, Annette Geertsen på telefon 3068 2934.

Ansøgningsfrist fredag den 15. december 2023.

Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 20. december 2023.

Arbejdssted: Center for Sundhed og Ældre, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

Næstved Kommune har røgfri arbejdsdag. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Næstved Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5950904

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet