Pædagogisk medarbejder til STU-PUK-104 med fokus på unge med særlige behov

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du pædagog/pædagogisk assistent og brænder for at gøre en forskel for at hjælpe unge mennesker med særlige behov på vej i livet?
Så er du måske vores nye kollega i STU-PUK -104!!

Arbejdet består i
STU-PUK-104 får to nye elever til september 2024, hvilket betyder vi har brug for tre pædagogiske medarbejdere 2 på 32 timer og 1 i et barselsvikariat på 30 timer, der brænder for at gøre en forskel for unge mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 

Den ene elev har behov for 2 medarbejdere omkring sig, der kan støtte ham i selvregulering, så han ikke bliver stresset og kommer i affekt. Den anden har behov for nærvær og støtte til alle dagligdagens opgaver. Begge elever har brug for relations stærke mennesker, der er gode til at aflæse og være nærværende. Der er desuden behov for, at du er klar til at bruge naturen uanset vejr og vind, da udeliv er et vigtigt element i STU-PUK-104, det er med til at skabe ro og en måde hvorpå vi stimulerer sanserne. Vi har desuden bo-træning, kreative aktiviteter, benytter vores sanserum og går i varmvandsbassin m.m.

Alle borgere i PUK-104 har brug for tæt og nærværende kontakt samt en forudsigelig hverdag. Eleverne har forskellige former for fysiske udfordringer og de har et stort støttebehov for at få deres hverdag til at hænge bedst muligt sammen. Hovedparten af eleverne i PUK-104 er afhængige af hjælpemidler som kørestol, ståstativ, sengeleje mm. Desuden har eleverne brug for hjælp ved toiletbesøg samt i lærings- og spisesituationer.
Eleverne i PUK-104 har forskellige udfordringer såsom epilepsi, komorbiditet, selvskadende og ud af reagerende adfærd mm. og har i perioder brug for afskærmning. 

PUK-104 arbejder med totalkommunikation hvor alle tilgængelige kommunikationsformer vil komme i spil; verbalt, auditivt, visuelt, kropssprog TTT, konkreter eller via hjælpemidler.
Det er vigtigt at der skabes et trygt og struktureret miljø, hvor der lægges stor vægt på elevernes individuelle behov og begrænsninger.

Målet er at kunne anerkende og besvare elevernes udtryk, tage vare på de følelses- og meningsaspekter, der tænkes at ligge bag elevernes forskelligartede udtryk.

Afgørende er det at vi hele tiden udbygger og forbedrer kommunikationen og samspillet – og vores værdier om respekt, tid, indføling og glæde er i spil, når det lykkes.

Der arbejdes med sanseintegration, hvor vi vil have sanserne til at arbejde sammen og bearbejde indtryk, fra kroppens sanser og bevægelser til en helhed.

Alle PUK-104 borgere har en kontaktperson, som har en vigtig rolle i forbindelse med elevens uddannelse. Vi arbejder ud fra den enkelte elevs STU-indstilling og afholder løbende opfølgende samtaler hvor rammerne tilpasses, så der kan arbejdes frem mod en udvikling af eleven. 

Vores forventninger til dig

 • du er robust og kan arbejde med low arousel/neuropædagogik
 • du er uddannet pædagog/pædagogisk assistent eller ergoterapeut med lyst og kompetencer til at arbejde med unge mennesker der er særligt udfordret
 • du har erfaring med visualisering samt gode kommunikative kompetencer 
 • du er god til at arbejde struktureret
 • du skal ville modtage og give kollegial guidning og sparring, ift. egen og andres pædagogiske virke
 • du skal have mod på at være kontaktperson og være god til dokumentation
 • du er positiv og besidder humoristisk sans
 • du er nærværende, empatisk og etisk funderet
 • du har overblik og et roligt temperament
 • du kan udføre de nødvendige plejeopgaver
 • du er interesseret og nysgerrig på ny viden

Vi tilbyder

 • et spændende job med mulighed for at møde en mangfoldighed af pædagogiske udfordringer og udviklingsmuligheder
 • en høj grad af medansvar, og du bliver en del af et team med erfarne kollegaer med et højt fagligt niveau
 • stor fleksibilitet i opgaveløsningen og du har selv mulighed for at bidrage til tilrettelæggelsen af dagligdagen 
 • en fast gruppe med faste kollegaer, men vil med fordel kunne sparre med dine øvrige kollegaer i andre grupper
 • en virksomhed i udvikling der har flere års erfaring i arbejdet med mennesker med særlige behov
 • faglig udvikling – vi er i gang med at blive undervist i KRAP, derudover bliver der udbudt andre faglige kurser årligt

Du kan se job- og personprofilen her.

Relevant uddannelsesbevis skal vedhæftes.

Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem SL og KL.

Tiltrædelse 1. september 2024 eller snarest derefter.

Arbejdstid pr. uge 30-32 timer. 

Hvis du vil vide mere
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afdelingsleder Lena Nielsen, tlf. 25450649. 

Du kan læse mere om os på hjemmesiden: https://www.socialpaedagogiskcenter.dk/aktivitet-og-samvaer

Ansøgningsfrist 30. juni 2024.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 8. juli 2024.

Næstved Kommune har røgfri arbejdsdag.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Næstved Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Næstved Kommune, Ved Åsen 1, 4700 Næstved

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 30-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6068337

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet